Často kladené otázky

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Často kladené otázky

1. Použiť čerpadlo na 230V alebo na 400V

2. Ako hlboko spustiť čerpadlo do vrtu

3. Kedy je potrebné použiť chladiaci plášť na ponorné čerpadlo

4. Ako postupovať pri inštalácii čerpadla do kopanej studne

5. Ako postupovať pri výbere a inštalácií ponorného čerpadla do nádrže

6. Aká môže byť maximálna dĺžka kábla pri kompletoch s frekvenčným meničom

 

 

1. Použiť čerpadlo na 230V alebo na 400V?

Dnes už nie je žiadny kvalitatívny a ani cenový rozdiel medzi prevedením na 230V a 400V. Inštalácia, prevádzka 400V motora je náročnejšia. Elektromotor na 400V nevyhnutne potrebuje k prevádzke vhodnú motorovú ochranú. K tomu, aby ochrana fungovala, musí byť správne nastavená a zapojená. V opačnom prípade hrozí poškodenie elektromotora z dôvodu nesprávneho zapojenia, alebo voľby a nastavenia ochrany. Pre veľkú väčšinu domácich aplikácií odporúčame použiť prevedenie na 230V, kde elektroinštalácia obvykle nevyžaduje takú odbornosť.

 

2. Ako hlboko spustiť čerpadlo do vrtu?

Pri inštalácií čerpadla do vrtu, kopanej studni je z hľadiska dlhodobého spoľahlivého fungovania veľmi dôležitá inštalačná hĺbka a poloha. Čerpadlo je potrebné inštalovať dostatočne ďaleko od dna, aby nemohlo dôjsť k nasatiu nečistôt z dna. Pri vŕtanej studni posledné dva metre vrtu slúžia ako kalník. Nad ním je obvykle niekoľko metrov perforovanej rúry. Čerpadlo odporúčame inštalovať pokiaľ je to možné až nad perforácie, ak nie, potom do perforácií, v žiadnom prípade pod perforácie.

 

3. Kedy je potrebný chladiaci plášť na čerpadlá rady 85, 96, ST, SP

 

4. Ako postupovať pri inštalácií čerpadla do kopanej studne

Pri kopanej studni je obvykle vodný stĺpec podstatne nižší ako pri vŕtanej studni a postupom času dochádza k zanášaniu nečistotami. Treba s tým rátať a inštalovať čerpadlo minimálne jeden meter od dna pokiaľ je to možné. V mnohých prípadoch je vodný stĺpec menší alebo počas čerpania dochádza k jeho značnému poklesu. Väčšina čerpadiel nemôže pracovať tak, že budú čiastočne vynorené, pretože dôjde k ich poškodeniu. V tomto prípade ale tiež preventívne odporúčame do kopaných studní inštalovať čerpadlá s chladiacim plášťom ako sú VN a ES čerpadlá, ktoré môžu pracovať aj čiastočne vynorené. Navyše majú nízku inštalačnú výšku a spodné sanie a sú dodávané aj vo verzii s plavákom, čo je najjednoduchšia a najlacnejšia ochrana proti behu na sucho.

 

5. Ako postupovať pri výbere a inštalácií ponorného čerpadla do nádrže

Pri inštalácii ponorného čerpadla do nádrže musí byť čerpadlo vybavené chladiacim plášťom. V prípade veritákálnej inštalácií čerpadla to nie je nevyhnutné a záleží to od okolností prevádzky. Chladiaci plášť je potrebný pokiaľ je obtekanie vody okolo motora nedostatočné. Môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu elektromotora. Pre nedostatočný odvod tepla, chladenie motora pri teplote čerpanej vody do 20 °C a pri vertikálnej inštalácií stačí voľná konvekcia. Pri horizontálnej inštalácií voľná konvekcia nefunguje a je nevyhnutne potrebný chladiaci plášť. V prípade, že teplota čerpanej vody môže presiahnuť 20°C ( plytké kopané studne, bazény, nádrže a otvorené vodné plochy) odporúčame použiť externý chladiaci plášť, alebo čerpadlo s chladiacim plášťom (VN, ES). Inštaláciu čerpadla do nádrže odporúčame realizovať prostredníctvom skúsenej a odborne spôsobilej firmy.

Pokiaľ je to iba trochu možné, odporúčame inštalovať čerpadlo do nádrže vo verikálnej polohe a použiť čerpadlo so zabudovaným chladiacim plášťom ako je to u rady čerpadiel VN a ES. Majú spodné sanie a malú stavebnú výšku a preto nie je dôvod ich umiestňovať horizontálne.

 

6. Aká može byť maximálna dĺžka kábla na kompletoch s frekvenčným meničom

Dovolená dĺžka vodiča medzi čerpadlom a meničom  bez tlmivky

Typ ponorného motora

do 30m

4SD

do 60m

STAIRS 4R

do 100m

Franklin Electric Encaps

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia