Výber ponorného čerpadla, kompletu

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Výber ponorného čerpadla, kompletu

1. Ako stanoviť prietok a vypočítať potrebný tlak

2. Tlakové straty v potrubiach a armatúrach

3. Rýchly výber vhodného ovládania

4. Kedy odporúčame ponechať výber na odborníka

 

1. Potrebný prietok môžeme stanoviť  podľa účelu použitia nasledovne :

 

-  zásobovanie domácnosti

       - malá domácnosť  (1-3 členovia, max 5 odberných miest) špičková spotreba  2,5m3/h = 40l/min

       - stredná domácnosť  (3-4 členovia, max 7 odberných miest) špičková spotreba  3,6m3/h = 60l/min

       - veľká domácnosť, dvojgeneračný dom špičková spotreba  5m3/h = 80l/min

 

-  zavlažovanie

       - ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 1/2"  špičková spotreba  1m3/h = 16l/min

       - ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 3/4"  špičková spotreba  1,8m3/h  = 30l/min

       - ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 1"  špičková spotreba      3m3/h = 50l/min

 

- automatická závlaha

       - potrebný  prietok by mal  stanoviť  realizátor  závlahy, obvykle však  spotreba  na  sekciu  nepresiahne  4m3/h  = 66l/min

 

- kombinovaná spotreba  Dom - Závlaha

         najčastejšie  sa  zdroj  vody  využíva  kombinovane  na  zásobovanie  domácnosti,  zavlažovanie  a  aj  automatickú  závlahu. 

         Automatická závlaha je prevádzkovaná obvykle  v čase  (v noci a nad ránom), keď domácnosť nemá žiadnu spotrebu,  preto

         kombinovaná  špičková spotreba je  daná najvyššou  špičkovou  spotrebou.  Ak chceme polievať  povedzme 1/2" hadicou a

         súčasne  aj zásobovať  malú domácnosť  potom je špičková spotreba danná súčtom.

 

- iné účely 

         napúšťanie bazénov a nádrží,  chladenie, prevzdušňovanie a dopúšťanie jazierok,  kombinované zdroje vody, dvojstupňové

        systémy čerpania.  Kalkuláciu  prietoku  preveďte  za  pomoci  odborníka.  Zavolajte  nám  alebo  píšte  na  uvedený kontakt.

 

Limitujúce faktory  - čo je potrebné zohladniť

 

- výdatnosť vodného zdroja.   Každá  studňa (kopaná,  vŕtaná, narážaná) má  svoju  výdatnosť - laicky  povedané je to maximálne

množstvo,  ktoré je možné  čerpať, pri  prekročení  ktorého  vám čerpadlo začne nasávať  väčšie  množstvo  nečistôt, alebo pôjde

na sucho (dôjde voda vo vrte). Pri novom vrte, by Vám tento údaj mal stanoviť a garnatovať  vrtmajster. Pri staršom používanom

vrte je možné vychádzať z emprickej skúsenosti.

 

- dimenzia existujúcich rozvodov. Každá dimenzia potrubia má určitú priepustnosť (viď tabuľka " 1.c  Tlakové straty v potrubiach

a armatúrach").  Ak dimenzia  existujúceho potrubia nie je v súlade so stanoveným  špičkovým  prietokom je potrebné  korigovať

prietok, alebo vymeniť potrubie.

 

Výpočet požadovaného tlaku

 

Potrebný tlak vypočítame ako súčet nasledujúcich hodnôt :

 

-  tlaková strata v studni, vo vrte   = vzdialenosť medzi najnižšou hladinou počas čerpania a povrchom npr. 9m = 0,9bar

   +

- tlaková strata v potrubí.  Treba poznať  dimenziu  hlavného potrubia  a vzdialenosť od  čerpadla   po najvzdialenejší odberný  bod.

npr. dimenzia potrubia DN32 plast,  najväčšia vzdialenosť   50m, požadovaný špičkový prietok 60l/min. Viď  bod " 1.c Tlakové straty

v potrubiach a armatúrach"  kde v potrubí DN32  pri  prietoku  60l/min  je   15m   tlaková strata na 100m   vodorovného potrubia.

0,05*15= 7,5m = 0,75bar 

   +

- terénne prevýšenie od úrovne studne po najvyššie položené miesto  hodnota vyjadrená v metroch npr. 4m = 0,4bar

    +

-tlaková strata na mechnickom filtry.  Filter s jednou bankou 0,5bar, s dvoma 1,1bar, s troma 1,7bar.

   +

- požadovaný tlak na koncovom odbernom mieste. Obvykle sa ráta pre domácnosť 3bary pre závlahu 4bar

   +

- výkonová rezerva. Pre klasické systémy (priame spúšťanie, alebo regulácia cez tlakový spínač  rátajte s 10% výkonovou rezervou.

Pri systémoch s frekvenčným meničom môžeme ale nemusíme rátať s väčšou rezervou  a to  20% až 25%.

   =

Výpočet :   (0,9+0,75+0,4+0,5+3,0)* 1,1 = 5,55bar  =  61,5m          pracovný bod je   Q = 60l/min,  H = 65,2m  

ST-2512viď  bod 2.a  - uvedenému pracovnému bodu zodpovedá čerpadlo 

 

 

 

2. Tlakové straty v potrubiach a v armatúrach

 

 

 

3. Rýchly výber vhodného ovládania