Spustenie ponorného čerpadla do prevádzky

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Spustenie ponorného čerpadla do prevádzky

1. Prvé spustenie do prevádzky

2. Možné spôsoby prevádzky

 

1. Prvé spustenie do prevádzky

Pri prvom spustení čerpadla je treba hlavný ventil, alebo regulačné šupátko  temer celkom uzavrieť a takto spustiť čerpadlo. Potom  postupne ako voda začne tiecť ho pootvorte.

 1.  Ak výdatnosť vrtu, zdroja vody nepoznáte postupujte nasledovne.  Pokiaľ sa ani po niekoľkých minútach voda nezakálí  je možné ventil pootvoriť viac. Pokiaľ sa dostanete na prietok, pri ktorom začne studňa kaliť,   o kúsok privrite ventil späť  a počkajte niekoľko minút kým sa Vám voda opäť vyčíri. Opäť pootvorte ventil o kúsok. Ak sa Vám voda opäť zakalí, znamená to, že o kúsok menší prietok je maximálna výdatnosť vrtu.  Ak otvoríte ventil naplno a voda ostatne číra,  znamená to pravdepodobne,  že výdatnosť vrtu je väčšia ako výkon čerpadla.
 2. Ak  voda ostane  trvale (niekoľko hodín) zakalená  aj  pri nízkom prietoku znamená to, že  studňa nebola začerpaná,  alebo sa nečerpala už niekoľko mesiacov.  Ak sa vyčíri postupujte podľa bodu č.IVa,. Ak sa opäť trvale zakalí obráťte sa na zhotoviteľa zdroja vody.
 3. Ak  výdatnosť vrtu poznáte  nastavte daný prietok. Pokiaľ sa voda zakalí postupujte podľa bodu č.IVa,  až po daný prietok.
 4. Ak si s tým neviete poradiť treba sa obrátiť  na odborníka ( autorizovanú firmu)

 

Upozornenia!!!

Pri čerpadlách na 400V je  navyše nevyhnutné skontrolovať a určiť správny smer otáčania. Dá sa to určiť keď je čerpadlo ešte na suchu a to krátkym zapnutím, alebo keď je už vo vode na základe tlaku v závernom bode. Tam kde bude tlak vyšší, to je správny smer otáčania.

Pokiaľ hrozí riziko, že počas chodu  pôjde  čerpadlo pod Hmin ( viď štítok čerpadla) svojej výkonovej krivky, je potrebné  tejto eventualite zabrániť. Pomocou regulačného ventilu  a manometra obmedzte maximálny prietok čerpadla tak aby nemohlo pracovať pod Hmin.

Správna voľba tlakovej nádoby a pravidelná kontrola tlaku vzduchu v tlakovej nádobe má priamy vplyv na maximálny počet štartov. Po prvom spustení skontrolujte či systém pracuje správne.

 

2. Možné spôsoby prevádzky

 

 • Prevádzka napriamo. Ručné spínanie a vypínanie čerpadla.

Každé   čerpadlo  je  možné  spúšťať  a  prevádzkovať  napriamo,  teda  manuálne  zapínať  a vypínať.  Za  určitých okolností , napríklad  pri skúšobnej prevádzke, dočasnej  a mobilnej prevádzke sa zvyknú takto čerpadlá použivať. Dôležité a nevyhnutné v zmysle záručných podmienok je, aby aj počas takejto  prevádzky   bol  motor   ochránený voči  všetkým  stavom,  ktoré  by  ho  mohli  poškodiť  a  zničiť.   My odporúčame použiť jednotku   PILOT.  Priama prevádzka  zariadenia bez uvedenej jednotky je na vlastné riziko. Nezabudnite - aj pri prevádzke napriamo je nutné do výtlačného radu zaradiť spätnú klapku, uzatvárací ventil a manometer.

 • Prevádzka čerpadla prostredníctvom prietočnej jednotky

Najlacnejšia  varianta  ovládania  ponorného čerpadla vhodná pre čerpadllá na 230V do výkonu 1,5kW. Toto  ovládanie  sa používa  najmä  pre prevádzkovanie zavlažovacích  systémov. V prípade jej použitia v kombinácii  s  tlakovou  nádobou v zostave  AQUA PRESS  je vhodná  za určitých  podmienok aj na  dodávku vody do domácnosti.  Statický  tlak nad  jednotkou  nesmie byť väčší než 15m. To znamená, že jednotka nie je vhodná pre použitie v poschodových budovách a členitom teréne. Odporúčame použiť s čerpadlami s max. záverným tlakom do 6bar.

 • Prevádzka čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča

Inovatívne  riešenie  komfortnej  a  automatickej prevádzky ponorného čerpadla s reguláciou na  konštantný  tlak.  Univerzálne riešenie, ktoré je schopné sa výkonom prispôsobiť potrebám. Navyše  dokáže  indikovať rôzne stavy a  poruchy  a  tak  uľahčiť  nastavenie  a  prevádzku  zariadenia.  Vhodné  pre  všetky systémy zásobovania vodou z vrtov, studní  a  nádrží. Kompletné zostavy s frekvenčným meničom  AQUA  ALADINO zahrňujú čerpadlo, menič,  tlakovú nádobu, rad armatúr  a uchytenie  na  stenu.

 • Prevádzka čerpadla prostredníctvom ovládacej jednotky

Prevádzka čerpadla pomocou :

 •  ovládacej jednotky PILOT, Maniero QA, QTD, QMD alebo DYA.
 •  spínacieho zariadenia ako je tlakový spínač, hladinové elektródy, alebo plavákový spínač
 •  správne dimenzovanej tlakovej nádoby a radu armatúr

Klasické, tradičné riešenia, ktoré pri dostatočne výdatnom vrte, dobrom návrhu a údržbe môžu fungovať automaticky a veľmi dobre.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia