Spustenie frekvenčného meniča do prevádzky

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Spustenie frekvenčného meniča do prevádzky

1. Zapnutie frekvenčného meniča

2. Prvé spustenie - samoregulačný test

3. Pokročilé nastavenia

 

 

1. Zapnutie frekvečného meniča

 

 

2. Prvé spustenie - samoregulačný test

  1. Zaistite, že systém vrátane čerpadla je naplnený vodou.V prípade, že nie je ,napojte čerpadlo priamo na napájacie napätie (nie cez frekvenčný menič) pokiaľ sa systém nenaplní úplne vodou, potom znova zapojte čerpadlo na menič. ( viď tiež návod na použitie čerpadla)
  2. V prípade, že tlak v systéme je viac ako 3 BARY otvorte výstupný ventil aby bol tlak pod touto hodnotou, potom úplne zatvorte výtlačný ventil alebo všetky ventily na výstupe z čerpadla (veľmi dôležitá podmienka).
  3. Stlačte tlačidlo ŠTART pre zahájenie samoregulačného testu. Počkajte zhruba jednu minútu pre dokončenie cyklu dokým LED displej nedobliká a čerpadlo sa nezastaví úplne pre nulový prietok (Minimum flow).
  4. Teraz je už frekvenčný menič nastavený a je v prevádzke. Teraz už je možné otvoriť výstupný ventil čím sa čerpadlo zapne s prednastaveným tlakom regulácie na 3 BARY (modifikovateľné).
  5. Ak je to nutné nastavte pracovný tlak s tlačidlami + a - na panely, počas nastavenia referenčného tlaku led displej bliká 1 sekundu dokým sa hodnota neuloží, meraný tlak je zobrazený trvale svietiacimi led diódami.
  6. Pre správnu nadprúdovú ochranu motora čerpadla nastavte maximálny prúd v F2 v pokročilých funkciách (kap. 5.2) podľa nominálneho prúdu použitého motora 
  7. Frekvenčný menič je všeobecne dodávaný užívateľovi s prednastavenými hodnotami. Ak bol menič (napríklad bol testovaný a nakonfigurovaný na iné čerpadlo)  nastavený na reguláciu iného čerpadla pre RESETOVANIE a opätovné vykonanie samoregulačného testu je nutné vykonať nasledovné:

 

 

 

3. Pokročilé nastavenia

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia