Inštalácia ponorného čerpadla

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Inštalácia ponorného čerpadla

1. Kedy je nevyhnutné aby inštaláciu vykonal odborník (autorizovaná firma)

2. Kedy odporúčame aby ste inštaláciu prenechali odborníkovi

3. Príprava ponorného čerpadla na inštaláciu

4. Spustenie čerpadla (do vrtu, studne, nádrže)

5. Elektropripojenie a motorová ochrana

 

 

1. Kedy je nevyhnutné aby inštaláciu vykonal odborník

- V prípade že inštalujeme čerpadlo na 400V

- Ak je vrt hlbší ako 50m

- V prípade inštalácie do otvorenej nádrže

- V prípade inštalácie čerpadla na ležato

 

2. Kedy odporúčame aby ste inštaláciu prenechali odborníkovi

- ak je vrt hlbší ako 30m

- v prípade, že je nutné inštalovať čerpadlo na ležato

- v prípade inštalácie čerpadla do kopanej studne

 

3. Príprava ponorného čerpadla na inštaláciu

 • Bezprostredne na výtlak čerpadla namontujte spätný ventil s pružinou  a kvalitnú spojku na rúru.
 • Pripojte k čerpadlu pevné  potrubie (odporúčame plastové potrubie LDPE, HDPE  pre bežné dimenzie DN32 a DN40) Dimenzia potrubia vždy musí zodpovedať  požadovanému prietoku. Do maximálneho prietoku 70l/min odporúčane použiť plastové potrubie DN32/PN10, PN16, do max. prietoku 125l/min plastové potrubie DN40.
 • Čerpadlo vo vrte vždy zaistite lankom. Na zavesenie čerpadla vo vrte  volte nerezové lanko, kde je zabezpečená minimálna statická rozťažnosť a vo vode nekoroduje.  Ak by sa lanko naťahovalo ostane po určitej dobe nefunkčné a celá hmotnosť sústavy ostane visieť na rúre, alebo kábli čerpadla, čo pri väčších hĺbkach a hmotnostiach môže viesť k ich poškodeniu. Prichyťte lanko k čerpadlu pomocou nerezových spojok šekli, duplex, prípadne svorky.

 

4. Spustenie čerpadla (do vrtu, studne, nádrže)

 • Správna inštalačná hĺbka  je  základný  predpoklad dobrého  fungovania ponorky. Pokiaľ sa  čerpadlo umiestni v nesprávnej hĺbke , môže dôjsť k jeho poškodeniu následkom  nasatia nečistôt , alebo chodu na sucho.  Čerpadlo vždy osaďte minimálne jeden meter od dna,  pokiaľ je to možné nad perforácie, ak nie potom do perforácií, nikdy však pod perforácie.
 • Prichytenie kábla. Pri spúšťaní čerpadla do vrtu postupne pripevnite elektrický kábel resp. káble každé 2m k výtlačnému potrubiu  vhodnou páskou alebo káblovými príchytkami , tak aby sa kábel  nešponoval skôr aby mierne ovísal.
 • Na fixáciu a vystredenie  čerpadla vo vrte použite montážnu sponu, ktorú opriete o okraj pažnice. V prípade kopanej studni, alebo nádrži použite konzolu, alebo oceľové nosníky v kombinácii s montážnou sponou. 

 

5. Elektropripojenie a motorová ochrana

Postupujte podľa bodov 3b, 3c, 3d, tohto návodu a následne podľa osobitných návodov  inštalovaných prvkov ochrany a ovládania.

Elektrické zapojenie zariadení dodaných bez zásuvky, vidlice musí vykonávať osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou!!!

Čo sa týka predlžovania  kábla a akýchkoľvek zmien kábla  riaďte sa bodom 3m,

Kondenzátorovú skrinku čerpadla a všetky ostatné ovládacie skrinkyinštalujte na stenu v správnej pozícii (káblové vývodky smerom dolu) v priestoroch kde nemôže dôjsť k ich zatopeniu. Dbajte na to, aby boli káblové vývodky vždy dotiahnuté a skrinka predpisovo uzatvorená, zoskrutkovaná. Žiadne nami dodávané skrinky nie sú vhodné na inštaláciu do otvoreného vonkajšieho prostredia. Natečenie vody do ovládacej skrinky spôsobí nenávratné poškodenie zariadenia.

Vlastnosti ponorných motorov sa líšia od vlastností klasických motorov a preto si vyžadujú špeciálne

motorové ochrany, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky :

 • nadprúdovú ochranu proti preťaženiu (pri preťažení   500 % IN  musí vypnúť v čase do 10 sec.)
 • ochranu proti častým štartom
 • ochranu proti behu na sucho

Motorový spúšťač nie je vhodná ochrana ponorných motorov. Prevádzka čerpadla s nevhodnou ochranou, alebo bez motorovej ochrany býva najčastejším dôvodom poruchy a neuznania záručnej reklamácii.

Motorové ochrany, ktoré sú vhodné pre prevádzkovanie ponorného čerpadla sú :

 • PILOT komplexná motorová ochrana 230V a 400V do 16,4kW
 • ARCHIMEDE frekvenčné meniče komplexná motorová ochrana 230V a 400V do 30kW
 • Maniero QA, QTD, QMD, DYA motorové ochrany 230V a 400V do 15kW (neochránia pred častými štartmi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia