Problémy, poruchy a ich riešenie

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Problémy, poruchy a ich riešenie

1. Problémy, poruchy ponorného čerpadla pri prvom spustení do prevádzky

2. Problémy. poruchy ponorného čerpadla po spustení do prevádzky pri dlhšej odstávke

3. Problémy, poruchy ponorného čerpadla počas pravidelnej a bežnej prevádzky

4. Chybové hlásenia a poruchy frekvenčného meniča

5. Problémy s frekvenčným meničom pri prvom spustení do prevádzky a počas pravidelnej a bežnej prevádzky

 

 

 

1. Problémy, poruchy ponorného čerpadla pri prvom spustení do prevádzky

 

 

2. Problémy, poruchy ponorného čerpadla po spustení do prevádzky po dlhšej odstávke


 

3. Problémy, poruchy ponorného čerpadla počas pravidelnej a bežnej prevádzky

 

 

4. Chybové hlásenia a poruchy frekvenčného meniča

 

 

5.Problémy s frekvenčným meničom pri prvom spustení do prevádzky a počas pravidelnej a bežnej prevádzky

Poruchy. Ako sa prejavia na zariadení. Ich možné príčiny.

Frekvenčný menič riadi čerpadlo a čerpadlo vykonáva prácu - dodáva vodu. Ak sa vyskytne porucha, jej príčinou môže byť porucha čerpadla, elektroinštalácia, kabeláž, elektrické napájanie, tlakový senzor, upchatý filter (nesprávna pozícia filtra v inštalácii) ako i samotný frekvenčný menič. Jednotlivé poruchy sa môžu prejaviť nasledovne:
a) porucha, poškodenie frekvenčného meniča sa prejaví nasledovne:
    - menič nekomunikuje vôbec, nesvieti žiadna ledka (overte, či je v poriadku elektrické napájanie)
    - po pripojení do siete menič vyhadzuje hlavný istič. Príčinou ale môže byť tiež vlhkosť, zlý izolačný stav kábla, poškodenie kábla, skrat v kondenzátorovej skrinke alebo poškodenie motora
    - ukazuje hodnotu tlaku, ktorá nezodpovedá skutočnosti, nereguluje. Poškodenie senzora
    - menič nezmyselne bliká a nereaguje ani na dlhé stlačenie tlačítka STOP 

b) porucha na prívodnom elektrickom napájaní :
    - 
túto poruchu signalizuje menič rozsvietením alarmu a chyby na kruhovom displeji pod číslom A2- prepätie alebo A3-podpätie

c) porucha na čerpadle (poškodenie hydrauliky, porucha motora):
    - pravdepodobné poškodenie hydrauliky menič signalizuje rozsvietením alarmu a chyby na kruhovom displeji  pod číslom A5-motorová nadprúdová tepelná ochrana. Špecifikom tejto chyby je to, že zo začiatku sa vyskytuje občasne a nepravidelne, raz za niekoľko dní a postupne jej početnosť narastá. Pravdepodobné  poškodenie motora menič signalizuje rozsvietením alarmu a chyby na kruhovom displeji pod číslom A1-prúdová špička

d) poškodenie, zatečenie, navlhnutie kabeláže, alebo kondenzátorovej skrinky
     - po pripojení do elektrickej siete menič vyhadzuje hlavný istič. Príčinou môže byť tiež poškodenie motora, alebo frekvenčného meniča. Porucha sa dá jednoznačne identifikovať premeraním izolačného stavu.

e) menič hlási chod na sucho aj napriek tomu, že vody je dosť...možné príčiny:
    - vypnutý vypínač na kondenzátorovej skrinke čerpadla
    - pokazený kondenzátor v ovládacej skrinke čerpadla. Pokiaľ viete, premerajte ho. Ak nie, tak vymeňte.
    - poškodená NEMA spojka medzi motorom a hydraulikou
    - poškodený, prerušený kábel medzi meničom a čerpadlom
    - zavzdušnené čerpadlo. Toto sa môže vyskytnúť po dlhšej odstávke, alebo po úplnom vynorení čerpadla z vody. Pri povrchovom čerpadle signalizuje poškodenie sacieho potrubia
    - upchatie potrubia, poškodenie potrubia, deravé potrubie medzi čerpadlom a tlakovým senzorom

f) menič je správne nastavený. Napriek tomu v systéme kolíše tlak. Možné príčiny:
   - upchatý filter na vodu
   - nesprávne miesto inštalácie filtra medzi čerpadlom a tlakovým senzorom
   - nesprávne dimenzovaná rozvodná sieť vodoinštalácie

g) frekvenčný menič ide, nevykazuje žiadnu poruchu a napriek tomu nejde žiadna voda:
    - poškodená NEMA spojka medzi hydraulikou a motorom
    - prasknuté potrubie alebo netesný spoj medzi čerpadlom a tlakovým senzorom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia